top of page
P1004388_edited.jpg

Bc. Jonatan Dvořáček

Fyzioterapeut

O mně

Bakalářský titul v oboru fyzioterapie jsem získal na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde nyní pokračuji v navazujícím magisterském studiu. Již v závěru druhého ročníku bakalářského studia jsem začal rozšiřovat své obzory prostřednictvím stáží na IC klinice.

V rámci terapií se vždy snažím na člověka pohlížet komplexně, v návaznostech těla i psychiky, respektovat jeho individuální potřeby a schopnosti. Za nejdůležitější cíl mnou vedené fyzioterapie považuji směřování k funkčnímu maximu pacienta, neboť správná funkce pohybového aparátu je klíčem k řešení i předcházení chronických problémů. K tomu využívám prvky z absolvovaných kurzů, přičemž se vždy snažím tyto poznatky vhodně kombinovat a vyhnout se jednostranným stereotypům.

Vzdělání:

2022-nyní

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno

Obor: Fyzioterapie, navazující magisterské studium, závěrečná práce: Diferenciální diagnostika chronických bolestivých stavů v oblasti laterálního epikondylu lokte

2019-2022

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno

Obor: Fyzioterapie, bakalářské studium, závěrečná práce: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s ischemickou cévní mozkovou příhodou

Kurzy:

  • Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové 

  • Fyzioterapie funkce – Forma, funkce, facilitace 

  • Klappovo lezení 

  • 3D funkce ruky 

  • Dornova metoda plus 

bottom of page